Hội đồng Công trình xanh thế giới (WGBC) định nghĩa: Công trình Xanh là công trình trong thiết kế, xây dựng hoặc vận hành giảm thiểu các tác động xấu và có thể tạo ra những tác động tích cực đối với khí hậu và môi trường của chúng ta. Công trình Xanh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trên cở sở đó WGBC đã đưa ra một loạt tiêu chí tạo nên ngôi nhà “xanh”.
 • Sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các tài nguyên khác
 • Sử dụng năng lượng thay thế (VD: năng lượng mặt trời)
 • Có giải pháp hạn chế ô nhiễm, phế thải và tái chế, tái sử dụng
 • Đảm bảo chất lượng không khí của môi trường bên trong công trình
 • Sử dụng vật liệu không độc hại, có trách nhiệm và bền vững
 • Tính đến yếu tố môi trường trong thiết kế, thi công và vận hành
 • Tính đến chất lượng cuộc sống trong thiết kế, thi công và vận hành
 • Thiết kế đảm bảo phù hợp với biến đổi của môi trường
Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) định nghĩa: Công trình Xanh là công trình đạt được hiệu quả  cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên thông qua:
 • Sử dụng năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác một cách hiệu quả;
 • Bảo vệ sức khỏe người sử dụng và nâng cao năng suất lao động;
 • Giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và hủy hoại môi trường