Ống cấp nước lạnh và phụ kiện Ketrix

Showing all 1 result

Ketrix

Ứng dụng:

  • Cấp nước cho các hệ lạnh (chiller, cooling….)
  • Có thể chịu được nhiệt độ tới -50oC
Liên Hệ