Ống PP-RCT

Showing all 3 results

Ky0 6044

 • Ống PP-RCT (PolyPropylene Random Copolymer with modified crystallinity and Temperature resistance)
 • Nhà máy: Linz- Cộng hòa Áo
 • Tiêu chuẩn: 
 • ISO 9001-tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng
 • ISO 14001-tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường
 • ISO 50001-tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý hiệu suất năng lượng
 • DIN8077/8078- là tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá chất lượng của ống nước
 • ONORM B5014-1,3 –tiêu chuẩn Áo quy định về chất lượng nước uống (phù hợp với nước uống trực tiếp)
 • EN ISO 15874-tiêu chuẩn hệ thống ống nhựa để lắp đặt nước nóng và nước lạnh
 • EN ISO 15494-tiêu chuẩn hệ thống ống nhựa cho các ứng dụng công nghiệp
 • Áp lực: PN10, PN16, PN20
 • Đường kính: D20~D110