Indochina Plaza Hanoi

  • Tên dự án: Indochina Plaza Ha Noi
  • Mô hình dự án: Tổ hợp bao gồm Văn phòng hạng A, khu căn hộ và trung tâm thương mại
  • Vị trí: Vị trí:239 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Indochina Land
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện PPR Kelen (CH Áo) cho toàn bộ hệ thống cấp nước
Indochin