Tòa nhà Quốc hội

Tòa nhà quốc hội nơi diễn ra các cuộc họp thường kỳ của Quốc hội và nhiều các chương trình hội thảo quan trọng khác. Là một trong những công trình trọng điểm quốc gia nên khi thiết kế, lựa chọn thiết bị vật tư và nhà thầu thi công. Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng đã phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Với giá trị thương hiệu, chất lượng vượt trội từ châu Âu, sản phẩm ống và phụ kiện PPR Kelen đã được lựa chọn, đáp ứng toàn bộ các quy định khắt khe về tiêu chuẩn nước uống. Nha Qh